GR3 - NEWSLETTER- Stay informed on our latest news!

Doelstellingen

Het hoofddoel van het project is om sleutelfiguren uit de biogaswereld en beleidsmakers samen te brengen en hen te voorzien van informatie en advies op technisch, economisch en juridisch vlak. Dit zal de marktopname van de behandelde biomassa als biogasgrondstof bevorderen. Als zodanig zal het project bijdragen tot een verhoogde productie van hernieuwbare energie, zonder te concurreren met voedselproductie, om permanente graslanden te beschermen tegen veranderingen in landgebruik en ecologisch landschapsbeheer verhogen.

 

De tien Europese projectpartners zullen ook de volgende doelen nastreven

  • Inventariseren van de beschikbare grasresidus, de kwaliteit, de vraag en de bereidheid om te betalen.
  • Analyse van de technische, organisatorische, milieu-, socio-economische en juridische aspecten van de teelt, het maaien, logistiek, opslag en vergisting van het grasresidu
  • Het creëren van groene banen in de gedecentraliseerde biomassa waardeketen
  • Interacties met beleidsmakers en creatie van beleidsvoorstellen om de opname van grasresten als input voor biogas te verbeteren
  • Verspreiding van geleerde lessen aan belanghebbenden, waaronder plaatselijke autoriteiten, afvalbeheer, landbouwverenigingen, biogasinstallatie-operators, etc.