GR3 - NEWSLETTER- Stay informed on our latest news!

Het Project

 

De vergistingstechnologie bestaat uit zes processtappen. Eerst wordt het gras gemaaid, gezuiverd en indien nodig ingekuild alvorens het wordt gefermenteerd. Biogas wordt geproduceerd tijdens de fermentatie door micro-organismen en dit gas wordt vervolgens gebruikt om elektriciteit en warmte te produceren. Dit is dus groene energie uit een alternatieve en hernieuwbare bron! We produceren niet alleen groene energie, maar ook een goede meststof met bodemverbeterende capaciteit. Helaas, als gevolg van bepaalde barrières is het energiepotentieel van gras en andere kruidachtige resten sterk onderbenut in heel Europa. Bestaande barrières zijn o.a. het onvoldoende bewustzijn en acceptatie van geschikte  duurzame technologieën voor het maaien, opslag en vergisting van maaisels, afwezigheid of gebrek aan samenwerking tussen alle betrokkenen in de keten, evenals juridische belemmeringen. Daarom wil GR3 het gebruik bevorderen van deze residuen van landschapsbeheer als een bron voor biogas.

Project overview

Work Package overview